Thursday, November 23, 2023

Fadhilah Membaca Al-Quran pada Malam Jumat

Must Read

Fadhilah membaca al-Quran pada malam Jumat akan memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa. Setiap surah itu memiliki faedah dan pahala bagi orang yang mengamalkannya.

Islam.aksiografi.com – Malam Jumat adalah malam yang penuh berkah, faedah, dan pahala bagi siapa saja yang melakukan amalan-amalan khusus. Sepanjang malam hingga fajar kita dianjurkan melakukan berbagai amalan berfaedah untuk mendapatkan berkah Allah SWt.

Umat Islam dianjurkan membaca surah-surah al-Quran berikut ini: Bani Israil (al-Isrâ`), al-Kahfi, al-Qashah, an-Naml, asy-Syu’arâ`, Alif Lâm Mîm Sajdah, Yâsîn, Shâd, al-Ahqâf, al-Wâqi’ah, Hâ` Mîm Sajdah, ad-Dukhân, ath-Thûr, al-Qamar, dan al-Jumu’ah. Membaca surah-surah tersebut memiliki faedah dan pahala yang tak terhingga. Jika kesempatan tidak mengizinkan, dianjurkan untuk membaca surah al-Wâqi’ah.

Imam Ja’far  Shadiq as berkata, “Sesiapa membaca surah Bani Israil di setiap malam Jumat, ia tidak akan meninggal dunia kecuali setelah berjumpa dengan Imam Mahdi as dan akan tergolong dari sahabatnya.”

Beliau juga berkata, “Sesiapa membaca surah al-Kahfi setiap malam Jumat, ia tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan syahid dan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan syuhada.”

Beliau berkata, “Sesiapa membaca tiga surah (yang dimulai dengan) Thâ` Sîn (surah al-Qashash, an-Naml, dan asy-Syu’arâ—pen.), ia akan tergolong para kekasih Allah, akan berada dalam lindungan-Nya, kemiskinan di dunia tidak akan pernah menghampirinya, di akhirat Allah akan memberikan surga kepadanya sehingga ia akan mendapat kepuasan. Lebih dari itu, Ia akan memberikan kemuliaan kepadanya, dan menikahkannya dengan seratus Hurrul ‘In yang berada di surga.”

Beliau berkata, “Sesiapa membaca Alif Lâm Mîm Sajdah setiap malam Jumat, Allah akan memberikan catatan amalnya di hari kiamat melalui tangan kanannya, tidak menghisabnya lantaran perbuatannya, dan ia akan tergolong menjadi sahabat Muhammad dan keluarganya.”

Diriwayatkan bahwa Imam Muhammad Baqir as berkata, “Sesiapa membaca surah Shâd di malam Jumat, ia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang belum pernah diberikan kecuali kepada seorang nabi atau malaikat yang dekat (dengan Allah) dan dimasukkan ke dalam surga bersama anggota keluarga yang dikehendakinya, termasuk pembantu (yang selama ia hidup) berkhidmat kepadanya meskipun ia tidak termasuk dalam anggota keluarganya dan tidak berhak mendapat syafaat darinya.”

Imam Ja’far  Shadiq as berkata, “Sesiapa membaca surah al-Ahqâf di malam atau siang hari Jumat, ketakutan dan kekhawatiran di dunia tidak akan pernah menghampirinya serta ia akan terlindungi dari ketakutan di hari Kiamat.”

Beliau juga berkata, “Sesiapa membaca surah al-Jumu’ah di setiap malam Jumat, Allah akan mencintainya, Ia akan menjadikannya dicintai (orang lain), ia tidak akan mengalami kesusahan dan kemiskinan di dunia, malapetaka di dunia tidak akan menghampirinya, dan ia akan tergolong dari sahabat Amirul mukminin as. Surah ini dikhususkan untuk Amirul Mukminin as.”

Dalam sebuah hadis disebutkan, “Sesiapa membaca surah al-Jumu’ah di setiap malam Jumat, maka surah itu akan menjadi kaffârah (penjamin)-nya hingga hari Jumat berikutnya (tiba).” Keutamaan ini juga akan diberikan kepada orang yang membaca surah al-Kahfi di setiap malam Jumat. Begitu juga, jika ia membacanya setelah shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Jumat.

Ketahuilah, banyak sekali shalat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di malam Jumat, di antaranya shalat Amirul mukminin as dan shalat dua rakaat yang di setiap rakaatnya membaca surah al-Fâtihah dan surah az-Zilzâl 15 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan, “Sesiapa melaksanakan shalat tersebut, Allah akan menjaganya dari siksa kubur dan kedahsyatan hari kiamat.”

Pada malam Jumat, kita dianjurkan membaca surah al-Jumu’ah pada rakaat pertama shalat Maghrib dan Isya, membaca membaca surah al-Ikhlâsh pada rakaat kedua shalat Maghrib, dan surah al-A’lâ pada rakaat kedua shalat Isya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Baitullah: Makna Mendalam di Balik Tempat Suci dan Pengabdian yang Istimewa

Temukan inspirasi mendalam dalam makna Baitullah dan pengabdian suci dalam ayat-ayat Al-Quran. Kisah persatuan, kedamaian, dan gerakan ibadah seperti...

More Articles Like This