Bacaan Tasbih pada Waktu Siang Hari di Bulan Ramadhan

Bacaan tasbih pada waktu siang hari di Bulan Ramadhan. Tasbih merupakan ungkapan penyucian jiwa dan pikiran terhadap kesucian ilahi untuk menghilangkan prasangka buruk kita terhadap Tuhan.

Islam.aksiografi.com – Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah, pintu-pintu Rahmat dibukakan. Perbanyak amalan-amalan baik pada waktu malam, waktu sahar, maupun di siang hari. Selain amalan bacaan tasbih pada malam hari atau tasbih waktu sahar, dianjurkan juga membaca tasbih pada siang hari.

Syekh Thusi dan Sayid Ibnu Thawus ra berkata, “Bacalah tasbih berikut ini setiap hari dari awal hingga akhir Ramadhan. Tasbih ini memiliki sepuluh bagian dan setiap bagian terdiri dari sepuluh kali subhanallah.”

1 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(1) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terbatas). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah Yang Maha Mendengar yang tidak ada sesuatu pun yang lebih mendengar dari-Nya, Ia mendengar dari atas Arsy-Nya segala yang berada di bawah tujuh bumi, Ia mendengar segala yang berada di kegelapan daratan dan lautan, Ia mendengar rintihan dan pengaduan, Ia mendengar segala yang samar dan menyembunyikannya, Ia mendengar bisikan-bisikan hati (dan mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati), serta tak satu suara pun yang dapat menulikan pendengaran-Nya.

2 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(2) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah Yang Maha Melihat yang tidak ada sesuatu pun yang lebih melihat dari-Nya, Ia melihat dari atas Arsy-Nya segala yang berada di bawah tujuh bumi dan melihat segala yang berada di kegelapan daratan dan lautan, mata-mata tidak sanggup untuk menggapai-Nya, sedangkan Ia menggapai mata-mata itu, dan Ia Mahalemah-lembut dan Maha Mengetahui, penglihatan-Nya tidak ditutupi oleh kegelapan, penglihatan-Nya tak tertutupi oleh penutup, penglihatan-Nya tak terhalangi oleh tembok, tak tersembunyi dari-Nya daratan dan lautan, tak tersembunyi bagi-Nya segala yang berada di perut gunung, segala rahasia hati, dan segala yang terlintas di kalbu setiap manusia, tak tertutupi dari penglihatan-Nya yang kecil maupun yang besar, tak tersembunyi dari-Nya yang kecil karena kecilnya, dan tak tersembunyi dari-Nya segala sesuatu yang berada di bumi dan yang di langit, Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya, tiada tuhan selain-Nya yang Mahamulia dan Maha Bijaksana.

3 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(3) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terbatas). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang Mewujudkan awan-awan tebal, yang halilintar bertasbih dengan mengumandangkan pujian kepada-Nya, yang para malaikat bertasbih karena takut kepada-Nya, yang Mmengirimkan petir, lalu Menimpakannya kepada yang dikehendaki-Nya, yang Mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapan rahmat-Nya, yang Menurunkan air dari langit dengan kalimat-Nya, yang Menumbuhkan tetumbuhan dengan kekuasaan-Nya, dan yang dengan ilmu-Nya dedaunan berjatuhan, Mahasuci Allah yang tak tersembunyikan dari-Nya sekadar atom di bumi dan di langit, serta yang lebih kecil dan yang lebih besar darinya, kecuali (semua itu) terdapat dalam kitab yang nyata.

4 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(4) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang Mengetahui apa yang dikandung oleh setiap betina dan perkembangan pasang-surut apa yang ada di rahim, segala sesuatu di sisi-Nya memiliki kadar tertentu, Ia Maha Mengetahui alam gaib dan non-gaib, yang Mahabesar nan Mahatinggi, adalah sama (bagi-Nya) salah seorang dari kalian menyembunyikan ucapannya atau menampakkannya, bersembunyi di (kegelapan) malam atau menampakkan diri di sing hari, (untuk segala sesuatu) Ia memiliki penjaga-penjaga dari arah depan dan belakangnya yang akan selalu menjaganya dengan perintah Allah, Mahasuci Allah yang Mematikan semua yang hidup dan Menghidupkan semua yang telah mati, Mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka, dan Menempatkan di dalam rahim apa yang dikehendaki-Nya sampai batas waktu tertentu.

5 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(5) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Zat Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah Pemilik segala kerajaan, Engkau menganugerahkan kerajaan kepada siapa yang Kaukehendaki dan mencabut kerajaan dari pundak orang yang Kaukehendaki, Memuliakan orang yang Kaukehendaki dan Menghinakan siapa yang Kaukehendaki, hanya di tangan-Mu segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu, Engkau Memasukkan malam ke siang dan Memasukkan siang ke malam, Engkau Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta Memberikan rezeki kepada orang yang Kaukehendak tanpa perhitungan.

6 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(6) Mahasuci Allah Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang di sisi-Nya kunci-kunci alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia, Ia Mengetahui apa yang terdapat di daratan dan di lautan, tak satu pun daun yang jatuh kecuali diketahui oleh-Nya, dan tak satu biji pun di dalam perut bumi, begitu juga yang basah dan kering kecuali (tertulis) di dalam Kitab yang nyata.

7 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(7) Mahasuci Allah Zat Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang tak dapat menghitung pujian-Nya orang-orang yang berucap, tidak mampu membalas (baca: mensyukuri) karunia-karunia-Nya para pensyukur ahli ibadah, Ia seperti yang difirmankan dan di atas apa yang kami sifatkan, Allah Yang Mahasuci seperti Ia memuji diri-Nya, mereka tidak mampu menguasai ilmu-Nya kecuali kehendak-Nya, kursi-Nya meliputi seluruh langit dan bumi, dan menjaga keduanya tidak akan melelahkan-Nya, serta Dia Mahatinggi nan Mahaagung.

8 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(8) Mahasuci Allah Zat Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, yang tidak disibukkan oleh apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya untuk mengawasi apa yang turun dari langit dan yang naik kepadanya, yang tidak disibukkan oleh apa yang turun dari langit dan yang naik kepadanya untuk mengawasi apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya, yang tidak disibukkan oleh mengetahui sesuatu untuk mengetahui sesuatu (yang lain), dan yang tidak disibukkan oleh menciptakan sesuatu untuk menciptakan sesuatu (yang lain) dan oleh menjaga sesuatu untuk menjaga sesuatu (yang lain), tidak menyamai-Nya sesuatu apa pun dan tidak menandingi-Nya sesuatu apa pun, tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

9 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(9) Mahasuci Allah Zat Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah Pencipta seluruh langit dan bumi, Yang menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang bersayap dua, tiga, dan empat, Ia menambahkan kepada ciptaan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, jika Allah membuka (pintu) rahmat untuk manusia, maka tiada orang yang dapat menahannya dan jika Ia menahannya, maka tiada orang yang dapat menurunkannya setelah itu, dan Ia Mahaperkasa dan Maha Bijaksana.

10 bacaan tasbih pada waktu siang hari di bulan Ramadhan

(10) Mahasuci Allah Zat Pencipta makhluk. Mahasuci Allah Zat Maha Pembentuk. Mahasuci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Mahasuci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Mahasuci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Mahasuci Allah Pencipta segala sesuatu. Mahasuci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Mahasuci Allah sejumlah kalimat-kalimat-Nya (yang tak terhingga). Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. Mahasuci Allah yang mengetahui segala yang di langit dan di bumi, tiada rahasia (yang diucapkan oleh) tiga orang kecuali Ia adalah yang keempat, tiada pula (yang diucapkan oleh) lima orang kecuali Ia adalah yang keenam, dan tidak lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Ia bersama mereka di mana pun mereka berada, kemudian pada hari Kiamat Ia akan memberitahukan apa yang telah mereka lakukan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox